459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Volné radikály, oxidační stres

Popis volných radikálů, oxidačního stresu

Ze všech stran se na nás valí informace o tzv. volných radikálech. Zkusme si vysvětlit, co jsou zač.

Vlivem času, slunce a deště železo rezaví, sklo po letech křehne, plasty měknou a snadněji praskají, dřevo vlhkem a s přispěním mikroorganizmů či živočichů trouchniví.
I v lidském těle neustále probíhá opotřebovávání – oxidace. Tento děj způsobují volné radikály.

Působení volných radikálů v těle

Volné radikály jsou molekuly, které v našem těle reagují s okolními látkami a mění jejich strukturu. Citlivá na toto působení je především membrána, obal každé naší buňky, jejíž poškození je pro buňku stejně fatální, jako prolomení městských hradeb nepřáteli.

Jsou volné radikály vždy špatné?

Ne. V každé buňce jsou volné radikály přítomny a pomáhají rozkládat různé molekuly. Problém nastává, pokud se počet radikálů vymkne kontrole, čímž může dojít k poškození buněčné DNA až vzniku rakovinné buňky.

Jaké látky považujeme za volné radikály?

Je to paradoxní, ale volné radikály vznikají z kyslíku (O2), popřípadě z oxidu dusnatého (NO), který tělo samo vytváří. Důležitější je zmínit látky, které přispívají k větší tvorbě volných radikálů, tedy látky posouvající misky vah směrem k nepotřebnému nadbytku volných radikálů.

Co zvyšuje vznik volných radikálů?

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Jak se mohou bránit volným radikálům?

Klíčové je patrně životní prostředí, tedy jaký vzduch se rozhodneme dýchat, v jakém prostředí budeme žít. Fyzickým či psychickým nasazením ovlivníme nejen volné radikály, a stravou můžeme podpořit antioxidanty.

Jaké fyzické a psychické nasazení si ve svém životě zvolíme. Látky snižující oxidační stres (vychytávající volné radikály) nazýváme antioxidanty.

Léky

Byliny

Vitaminy, minerální látky

(Informační zdroje stránky)